Estructura organitzativa

President
Jordi Caraltó

Vicepresidents
Jordi Dalmau i Jordi del Estal

Secretari de la Junta
Alberto Martínez

Vocals
José Avilés, Mónica Giner, Andreu Margarit, Ferran Cardona, Sonia Pérez i Jose Luis Masegosa

Coordinador futbol-7 i aleví-infantils
José Carlos Blasco i Carlos Fuentes

Coordinadora Femení
Arnau Jaumandreu

Administració esportiva
Mónica Giner i Javi Ojeda

Admistratiu econòmic
Aureli Gutiérrez